De lastpost Michiel Blom

Helaas hebben de Blommen niet allemaal een ombesproken gedrag. Zo heeft de loodgieter Hendrik Blom uit Doetinchem heel wat te stellen gehad met zij zoon Michiel. In 1784 was Michiel in Zutphen geboren en hij was de eerste zoon van Hendrik. Op 20 jarige leeftijd had Michiel zich in de nacht van 14 februari 1805 schandelijk misdragen.

Baldadigheden leiden tot een rechtzaak

In het Gelders archief van Arnhem ligt het complete dossier van maarliefst 40 pagina's betreffende bovenstaande zaak. Het origineel is ter plekke in te zien, waarbij het papier muf ruikt en uitsluitend met zachte witte handschoenen aangeraakt mag worden. Diverse bladen zijn voorzien van fraaie lakzegels en het geheel is met touwtjes ingebonden. In bloemrijke taal wordt de situatie geschetst en wordt Michiel gesommeerd voor het gerecht te verschijnen:

Memorie voor den Roedendrager der Stad Doetinchem

De Magistraat dezer stad verzoekt de Advocaat Fiscaal dezer stad zich te vervoegen bij Michiel Blom op den dinsdag den 5den maart 1805 des voormiddags om thien uur voor het gericht.

Michiel Blom dient daar te verschijnen omdat:

hij zich niet ontzien heeft in den Nacht tusschen donderdag den 14. en vrijdag den 15e der maand February 1805 langs de publique straat alhier diverse baldadigheden te pleegen.

De baldadigheden bestonden uit het wegvoeren der water of brandton en eene ploeg.

Er wordt een boete geëist van 12 daalders, ofwel 30 gulden.

Michiel ontkent in alle toonaarden en zo volgt op 8 mei een hoorzitting, waarbij vier getuigen worden gehoord. Deze getuigen werkten de bewuste nacht in de buurt en wijzen Michiel als schuldige aan.

Vader Hendrik Blom besluit een uitspraak verder niet af te wachten en neemt op 11 mei 1805 contact op met de rechter.

Hendrik zou gaarne zien dat het proces wegens straatschenderij geen verdere voortgang krijgt.

Na enig overleg wordt de boete vastgesteld op 34 gulden, 14 gulden voor de Advocaat fiscaal en 20 gulden voor het gerecht.

Dit alles met Hendrik Blom gecommuniceert zijnde, heeft daarbij genoegen genomen.

Michiel houdt wel van een stuntje

Helaas voor vader Hendrik had Michiel hier niet zo veel van opgestoken. In het boek "In en om Doetinchem" uit 1941 van S.H. Lovink komen we onze vriend weer tegen. Er wordt verslag gedaan van een gebeurtenis waarbij Michiel enig stuntwerk verrichtte door in een twintig voet hoge paal te klimmen op de omgang van de toren in Hummelo. Dit verhaal is waarschijnlijk onttrokken aan een boek uit 1829 van Ds. K.H. Greeven, getiteld "Geschiedenis en beschrijving van Doetinchem". Hierin komen we de volgende passage tegen:

Voorts vindt hier nog eene plaats het stout bestaan, zelfs vermetel te noemen, van een Doetinchemsch Jongeling Michiel Blom. Op den kerktoren te Hummelo was een paal gesteld op den omgang ter hoogte van 20 voeten. Michiel Blom beklom den paal en zette er zich staande op; de paal te lang zijnde, begonte wapperen. Blom geen kans ziende om er af te komen, sprong achteruit greep in het vallen de paal met zijne armen en redde zich onbeschadigd. Op een andermaal legde hij eene plank dwars over den nok der kerk te Doetinchem, en schoof zich naar het eene einde, terwijl zijn broeder zich ter bewaring van het evenwigt naar het andere einde schoof. Na aldus gebalanceerd te hebben, schoven zij gelijkelijk weder naar het middelpunt, en begaven zich onbeschadigd naar beneden.
                        een gravure van de kerk van Hummelo.

Nog steeds een lastpost....

Ook nu is Michiel nog steeds een lastpost, ondanks intensief speurwerk lijkt Michiel van de aardbodem verdwenen te zijn. In Doetinchem en omstreken wordt hij verder niet meer genoemd in aktes. Alleen bij het verdelen van de erfenis na het overlijden van zijn vader in 1814 zien we de naam Michiel even opduiken in de stukken, al schieten we daar niet zo veel mee op. Er wordt namelijk aangegeven dat zijn verblijfsplaats onbekend is. Zo is dus niets bekend over Michiel en zullen we dus ook niet weten of deze branieschopper gehuwd is geweest en of zijn kinderen wellicht ook van een stuntje hielden....

Terug naar de homepage