Het familiewapen

Iedere familie vindt het natuurlijk aardig om een familiewapen te hebben. Helaas is dat lang niet voor iedereen weggelegd. In het verre verleden hadden met name de adel een familiewapen, later kwamen er ook de invloedrijke families bij. Lang leek het er op dat onze familie het zonder familiewapen moest stellen. In november 2006 is er echter een nieuwe tak gevonden aan de familie "stamboom". In deze tak zaten rechters, een procureur, een apotheker, een stadschirurgijn, enkele militairen met een hoge rang en een burgemeester. Zij voerden een familiewapen. Helaas is het gevonden familiewapen niet steeds indentiek. Onderstaande familiewapen werd gevonden in het zogenaamde "blauwe boekje" van het Nederlandse Patriciaat.

wapen 1

Het wapen stelt een zogenaamde "wildeman" voor. Een wildeman komt vaker voor in familewapens en stadswapens, zo heeft o.a. Bergen op Zoom, Den Bosch en Antwerpen een wildeman als wapendrager. Aanvankelijk stond de wildeman voor choas en onbeheerste driften, later werd de wildeman meer als tegenpool gezien, iemand met een vrije geest, tegenpool van het koninklijke gezag en een soort Robin Hood. De met eikenloof omgorde wildeman werd in de middeleeuwen vaak gezien als een woeste bruut, na afloop van zijn strooppartijen ging hij tot in de late uurtjes door met het drinken van grote hoeveelheden alcohol. Ook nu zijn er nog enkele cafe's (o.a. in Amsterdam, Santpoort, Eindhoven en Lemmer) die "de Wildeman" heten. In Alkmaar is er een Wildemanhofje waar een tweetal fraaie beelden van een wildeman staan, die veel op dit familiewapen lijken. Waarom de familie Blum heeft gekozen voor een wildeman zal altijd onduidelijk blijven, soms wilde men de eigen kracht er mee laten zien of de vrije geest, maar soms ook werd er juist de overwonnene mee bedoeld.

Enige wekenn nadat het bovenstaande wapen was gevonden, werd het volgende wapen gevonden in de archieven van het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag. Dit wapen is een reproductie van het wapen wat te vinden is het boek: Namen ende Wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Drossaerden en Vroedschappen mitsgaders Schepenen der stad Gorinchem (Door. mr. W. van der Lelij) Hierin wordt Anthony Blom, schepen van Gorinchem (1773) als wapendrager genoemd.

wapen 2

Navraag bij een deskundige gaf aan dat ook het eerste familiewapen een reproductie is van beschreven familiewapens. In werkelijkheid kan het gevoerde wapen best anders geweest zijn dan een van beide tekeningen. Het verschil is echter erg groot. Met name het feit dat de bloemen op het tweede wapen op de grond staan in plaats van in de hand is erg opvallend. Ook de beschreven kleuren wijken af. Dat het tweede mannetje er kompleet anders uitziet komt door de vrije interpretatie van de tekenaar. Om het juiste wapen boven water te krijgen moet een zo oud mogelijk document gevonden worden in Gorinchem, voorzien van het wapen.

In het CBG is sindsdien een afdruk van een lakzegel gevonden. Deze zou al authentieker moeten zijn, immers het is afkomstig van een lakstempel of zegelring.

wapen 3

Op dit zegel is goed te zien dat de bloem in de hand wordt gehouden, waardoor het zegel meer overeenkomsten vertoont met het bovenste familiewapen. Enige tijd geleden is opnieuw een versie van het familiewapen besteld bij het CBG in den Haag. Het betreft hier een copie van een afbeelding uit het eerdergenoemde boek van mr. W. van der Lelij. Feitelijk gaat het dus om het origineel van bovenstaande wapen 2. De kenmerken zijn dan ook gelijk, de overeenkomst in afbeelding is ver te zoeken. Eerlijk gezegd wordt het familie wapen er niet fraaier op:

wapen 4

In januari 2007 is het archief in Gorichem bezocht om uitsluitsel te verkrijgen. In dit archief had men tientalle jaren geleden alle zegels van de daar gearchiveerde stukken afgeknipt en deze apart bewaard in doosjes. Op verzoek worden deze doosjes uit het magazijn gehaald. Een prachtig gezicht, 9 kleine doosjes met lakzegels van de familie Blom, bijna allemaal voorzien van een lintje waarop de naam staat vermeld. Sommige waren met de duim aan de achterkant aangedrukt om een mooie afdruk te krijgen. Hierin staat dus een vingerafdruk van ruim 200 jaar geleden.
Ook de zegels vertoonden weer de twee bovenstaande varianten, echter nu blijkt duidelijk waarom. De zegels met het lintje van Dr. Anthony Blom (1738-1779) hadden allemaal de wildeman met twee bloemen op de grond. De wildeman met bloem in de hand (zie boven) werd gevoerd als wapen door burgemeester Nicolaas Wilhelmus Blom (1760-1818). Over de namen der wapenvoerders valt weinig te discussiëren, omdat men in enkele van de zegels ook de naam vermeldde rond om het familiewapen. We kunnen dus stellen dat Anthony de eerste Blom was die het wapen voerde, terwijl neefje Nicolaas Wilhelmus daar een variant van is gaan voeren. Blijft natuurlijk overeind dat de uitstraling van wapen 1, bovenaan deze pagina veel fraaier is.

In maart 2007 is een nieuwe variant gevonden van het wapen. Deze is waarschijnlijk nog ouder en zou door Nicolaas Wilhelm gevoerd zijn, zie hier onder.

 

    Even voor de duidelijkheid, wie voerde nu welk wapen:

 

 

Anthon Blum (ca 1685-1752)
(Stamvader)
I
Nicolaas Wilhelm Blum (1709-1787)
(Hij voerde het wapen hiernaast)
I                                                        I
Johannes Stephanus Blum (1734-1803)            Dr. Anthoni Blum (1738-1779)
                                                                       (Hij voerde het wapen nr. 2+4)
I                                                        
Nicolaas Wilhelmus Blom (1760-1818)                                                           
(Hij voerde het wapen nr.1+3)                                                           

 

Plaatje 2, 4 en het plaatje hierboven komen uit heraldische boeken, vaak maakte de auteur een schets van het familiewapen aan de hand van gevonden zegels. Er was dus geen eenduidig familiewapen. In 2007 heeft een heraldisch expert van het Centraal Bureau voor de Genealogiehet familiewapen netjes uitgewerkt en dit is het resultaat geworden;

                                                                                                                                         wapen blom

Tot slot nog een opmerking over het voeren van het familiewapen. Iedereen die in de genealogie op deze website wordt vermeld is bevoegd om het familiewapen te voeren.

terug naar de homepage