De nalatenschap van Johannes Albertus

Amper een jaar voor zijn overlijden laat Johannes Albertus een testament opmaken, aangezien hij niet getrouwd is geweest wordt zijn familie rijkelijk bedeeld, maar er zijn ook vergoedingen voor personen niet behorende tot de familie gereserveerd.
Na zijn overlijden wordt de balans opgemaakt en de boedel verdeeld. Een notaris in Amsterdam stelt het volgende vast:

Er is aan baten geteld:        fl.   79.838,17
Onroerend goed :               -   42.174,47
De lasten zijn            af       -     1.677,12
Totale erfenis                     fl.120.335,52

De bovenstaande bedragen worden nog verder uitgesplitst:

In de baten zitten bijvoorbeeld een groot aantal aandelen van o.a. de Spoorwegmaatschappij en veel obligaties. Opvallend is dat het hier vooral om buitenlandse obligaties gaat uit Rusland, Polen en Portugal.
Het onroerend goed bestaat uit een groot aantal woningen in Gorinchem, Arkel, Leerdam en Leerbroek.

Maar ook nog wat betalingen (Lasten) die gedaan moeten worden, worden gespecificeerd;
Zo moet het abonnement op de Gorcumse Courant nog betaald worden 1 gulden, de banketbakker verwacht nog fl. 4,25 voor geleverd gebak, de slager heeft nog fl. 17,= openstaan voor geleverd wild en Dr. Bijlstra wil graag fl. 192,10 aan medische kosten vergoed krijgen. Verder dienen de geleverde Staatsloten a fl. 69,60 nog voldaan te worden. De notaris merkt hier volledigheidshalve bij op dat hier geen prijs op gewonnen is……
De begrafenis zelf kost fl. 193, 75.
Na betaling van deze kosten en enkele betalingen aan personen die niet tot de familie behoorden, wordt het restant als volgt onder de nog in leven zijnde broer en drie zussen verdeeld.

Johanna Maria krijgt 3/22 deel; een bedrag van fl. 13.151,=
Cornelia Maria krijgt fl. 10.000,= porseleinen voorwerpen, Delftse aardewerken, een etagère van spiegelglas, een antieke porselein kastje waarvan de bovenkant met spiegelruit is ingelegd, een schilderij met het portret van moeder, vier schilderijtjes van olieverf, het mahonie houten tafeltje met 4 poten, de Japanse sigarenkoker en een fauteuil.
Jenneta Adriana krijgt 7/22 deel, een bedrag van fl. 30.686,=
Adriana Margaretha krijgt 6/22 deel, een bedrag van fl. 26.302,=
Willem Johannes Stefanus Josinus krijgt 6/22 deel, een bedrag van fl. 26.302,= alsmede een vergoeding van fl. 500,= vanwege het feit dat hij executeur testamentair is. Daarnaast krijgt hij de volgende persoonlijke zaken: De zilveren lepels en vorken, een gouden potlood van zijn overleden broer Nicolaas, het horloge, het bureau, een barometer en twee olieverf schilderijtjes, waarvan een het portret van Johannes Albertus bevat.

Alles bij elkaar een enorme erfenis, nu maar hopen dat de portretjes nog eens ergens boven water komen.....

Terug naar de genealogie.