Willem Johannes Stefanus Josinus (Willem) BLOM, Oud hoofd ingenieur/directeur 1e Klas Rijkswaterstaat, geboren op 22 03 1838 te Gorinchem, overleden op 12 06 1917 te Arnhem op 79 jarige leeftijd, zoon van Mr. Gerardus BLOM en Maria Anna Bell POLS.
Gehuwd op 23 jarige leeftijd op 06 09 1861 te Utrecht met Emma Joanna Maria (Emma) van der MEY, 30 jaar oud, geboren op 16 02 1831 te Yperen, overleden op 05 04 1911 te Arnhem op 80 jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Justine Amelie (Justine), geboren op 27 07 1862 te Groningen, overleden op 06 10 1951 te Arnhem op 89 jarige leeftijd. Zij trouwt in 1893 in Arnhem met Frederik Stuart.
2. Anna Maria (Marie), geboren op 12 09 1863 te Groningen, overleden op 09 03 1931 te Arnhem op 67 jarige leeftijd. Zij trouwt in 1884 in Amsterdam met Willem Martinus Wijnaendts, kolonel der Marechaussee.
3. Gerard Jan (Gerard), Majoor Infanterie, geboren op 27 06 1865 te Leeuwarden, overleden op 01 12 1931 te Roermond op 66 jarige leeftijd.
4. Nicolaas Wilhelmus (Nico), Majoor infanterie, geboren op 21 08 1867 te Almelo (Ambt), overleden op 11 06 1923 te Groningen op 55 jarige leeftijd.
5. Eveline Joanna Maria, geboren op 12 11 1868 te Almelo, overleden op 24 08 1869 te Zierikzee, 9 maanden oud.
6. Eveline Leonie Louise (Eveline), geboren op 05 10 1870 te Zierikzee, overleden op 02 01 1964 te Wageningen, op 93 jarige leeftijd. Zij trouwt in 1899 in Arnhem met Johan Frederik Anton van Nes.
7. Jan Willem (Jan), geboren op 05 05 1872 te Zierikzee, overleden op 19 10 1891 te Arnhem op 19 jarige leeftijd.
8. Abraham Rutgert, geboren 17 08 1874 te Gorinchem, overleden op 05 04 1875 te Utrecht, 7 maanden oud.

 Willm Blom   

Willem op jonge leeftijd en aan het eind van zijn werkzaam leven.

In het boek "wie is dat?" (biografieen van bekende Nederlanders) staat Willem Johannes Stephanus Jozinus als volgt beschreven:

geb. 1829 te Gorinchem: werd in 1860 benoemd tot surnumerair bij den Waterstaat; in 1861 tot aspirant-ingenieur van den Rijks Waterstaat in Gelderland en Utrecht; verkreeg in 1876 de zilveren medaille ter erkenning van uitstekende diensten tijdens bij den watersnood van 1876. Orden: ridder in de orde van den Nederl. Leeuw en in de Orde van den Rooden Adelaar van Pruissen. Woonplaats: Arnhem.

Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk, in 1810, voerde Napoleon een aantal ingrijpende hervormingen door om het land efficiënter te kunnen besturen. Ook Rijkswaterstaat moest er aan geloven. De dienst werd op semimilitaire leest geschoeid en kreeg een hiërarchisch rangenstelsel met bijbehorende uniformen. Na de val van Napoleon werd de uniformplicht afgeschaft om in 1823 op aandringen van de ingenieurs zélf weer in ere te worden hersteld. Zij wilden niet alleen herkenbaar zijn op het werk, maar zich ook onderscheiden van andere ambtenaren. Op bovenstaande foto draagt Willem zijn uniform met gepaste trots.

Willem kwam in september 1854 van de Koninklijke Academie te Delft en promoveerde in juni 1858 tot civiel ingenieur.
Van 28 Juli 1858 tot 30 september 1860 was hij werkzaam in Limburg als buitengewoon opzichter bij de werken tot aanleg van een afwateringskanaal van de Noordervaart naar de Maas. Per 1 januari 1865 was hij Ingenieur der 2e klasse. Daarna was hij werkzaam in Almelo (1866) en Zierikzee (1869).

In de Gorinchemse Courant verscheen op17 juli 1874 het volgende bericht:

In deze periode was Willem ook werkzaam in Gorinchem, later verplaatsten zich de werkzaamheden naar Utrecht (1875) en Amsterdag (1881). De zelfde Gorinchemse Courant meldt op 4 november 1886 dat WJSJ Blom door Zijne Majesteit de koning is benoemd tot hoofdingenieur van den waterstaat 2e klasse, Blom was al ingenieur 1e klasse. Per 1 augustus 1889 werd Willem zelfs benoemd tot Hoofd Ingenieur 1e klasse.  

In 1891 staat er een bericht in de krant over zijn benoeming tot ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw:

  

Deze onderscheiding werd vooral verleend op basis van rang en protocol. Vooral hooggeplaatste personen in de burgermaatschappij werd deze onderscheiding verleend.

Op 2 mei 1901 verschijnt het volgende bericht in de krant:

Op 1 oktober 1903 wordt Willem op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Enkele jaren later mocht Willem wederom een onderscheiding in ontvangst nemen:

De Amersfoortse krant meldt na zijn overlijden:           

Direkt daarna wordt zijn onroerend goed te koop aangeboden in de krant:


Zijn vrouw Emma Johanna Maria van der Mey had ook een familiewapen:

         

   anna m Blom      

Justine                                                                 Anna Maria                                                               Anna Maria te paard en                                   Eveline omstreeks 1926 te Indie

Justine is 20 jaar lang bestuurslid geweest van de Johanna Stichting in Arnhem. Deze stichting was in 1900 opgericht en bood een tehuis voor " gebrekkigen en mismaakten". Later ging de naam over in het Johanna Kinderfonds en werd het vooral bekend van de actie "Open het Dorp". Justine is bijna 20 jaar bestuurslid geweest en toen zij in 1946 haar functie om gezondheidsredenen neerlegde, werd zij benoemd tot erelid van de vereniging.

Terug naar de genealogie.