Ben ik van Deutschen bloed.......              
                                                                                                                                                                                                                                                                            (English

Onder deze link kunt u een tijdlijn terug vinden, waarin de geschiedenis van onze familie wordt geplaatst in een historische kontekst.

De familie Blom moet wel een heel interessante familie zijn, er zijn al diverse publicaties gedaan over de Blommen. S. Oosterhaven schreef al over de leidekkers familie, evenals de heer Rijsdorp, die zelfs een deel van de stamboom had uitgezocht. Beide publicaties gingen voornamelijk over de loodgieters en leidekkers tak van de familie. Een deel van de geschiedenis is dan ook uit beide publicaties onttrokken. Maar er is natuurlijk meer dan de loodgieters en leidekkers tak. Op dit moment bestaat de genealogie al uit ruim 650 personen. Dat moest Anthon Blum uit Kleef eens hebben geweten, dat zijn naam en die van zijn nazaten nog eens op het wereldwijde web zouden verschijnen.

De eerste vermelding van onze familienaam betreft overigens de doop van Nicolaus Wilhelm Blum in de reformatorische gemeente in Kleef, zoon van vader Anthon Blum en moeder Johanna Catharina Valens. Anthon is chirurgijn en zal ergens eind 1600 geboren zijn. Zoon Nicolaus Wilhelm trouwt een Nederlands meisje en vestigt zich in Gorinchem, ook hij is stadschirurgijn. In Gorinchem krijgt hij drie kinderen, twee zonen worden ook chirurgijn. Deze Nicolaus Wilhelm is overigens de eerste die ons familiewapen voerde.

                                                                         

Wapen: in zilver een wildeman in natuurlijke kleur, een knods over den rechter schouder, in de linker een roode roos houdende. Helmteeken: een roode roos tusschen een zilveren vlucht. Dekkleeden: zilver en rood.

Van de andere zoon Johannes Stephanus weten wij dat enkele van zijn 11 kinderen een prima beroep hadden. De oudste zoon Nicolaas Wilhelmus wordt zelfs burgemeester van Gorinchem in 1817, ook hij voerde bovenstaand familiewapen. Andere kinderen zijn stadsapothekerr en kapitein der infanterie. Veel (klein)kinderen in deze tak hebben hun werk gevonden binnen de rechterlijke macht, zoals advocaat of procureur. Daarnaast zijn er opvallend veel nazaten bij de infanterie terecht gekomen, vaak op hoge posities. In deze tak wordt overigens ook voor het eerst adelijk gehuwd. Nicolaas Wilhelmus trouwt met Jonkvrouw Gustava Willemine Henriette van Vierssen Trip, dochter van de Jonkheer Mr. Hector Livius van Vierssen Trip en Anna Judith barones van Imhoff (Assen). Het aardige is, dat dit deel van de genealogie Blom is opgenomen in het zogenaamde blauwe boekje, ofwel het Nederlandse Patriciaat. In dit boekje, dat sinds 1910 regelmatig uitkomt, komen uitsluitend families voor die gedurende minimaal 150 jaar (of 6 generaties) een vooraanstaande rol in de Nederlandse samenleving hebben gespeeld. In jaargang 5 (1914) is er ruimte ingericht voor de familie Blom, waarbij ook het familiewapen is afgedrukt. De vermelding in het Nederlands patriciaat doet vermoeden dat de familie Blom een rijke familie is. Dat zou vroeger best eens het geval geweest kunnen zijn, heden ten dage moeten de meeste Blommen hard werken voor een goed belegde boterham. De bovengenoemde burgermeester hoefde destijds zeker niet op een houtje te bijten, u leest het op zijn pagina. Van zijn kleinzoon is de nalatenschap bekend, u kunt hier lezen wat zijn bezittingen waren.

Kunnen we nog verder terug in de tijd? Is er meer bekend over Anthon? Hij zou gezien het feit dat zijn eerste kind wordt gedoopt in 1709 vermoedelijk ergens rond 1685 geboren moeten zijn. De kerkregisters van Kleef gaan nog zeker honderd jaar terug in de tijd, maar zijn moeilijk leesbaar en vaak incompleet. Een aardige verwijziging in het doop register is een melding dat Heinrich Bloem op 17 december 1684 een zoon ten doop brengt. Verdere informatie ontbreekt. Heinrich Bloem zou zelf uit 1645 kunnen zijn, gehuwd met Engel Brouer, zij kregen zeven kinderen tussen 1668 en 1681. Onze Anthon zou best het 8e kind kunnen zijn. Anthon heeft zelf een zoon die weer Henrich Johan heette, vernoemd naar zijn opa? Het klinkt allemaal erg aannemelijk, maar er is geen bewijs voor en dat zal ook wel niet gevonden kunnen worden. Onze stamboom begint dus met zekerheid bij Anthon.

Een andere, wellicht minder vooraanstaande tak van stamvader Anthon treffen we ook in Nederland aan. Het is kleinzoon Johann Hendrick Gerardus Blumm. Hij trouwt een meisje uit Zutphen en verhuist naar deze stad. Omstreeks 1780 vestigt Johan Hendrick Gerardus Blumm zich in Nederland en een vertaling van zijn naam naar Hendrik Blom is snel gemaakt. Men nam het in die tijd ook niet zo nauw. De burgerlijke stand werd pas in 1811 ingevoerd en inschrijvingen geschieden voornamelijk in de kerkelijke registers. Zo wordt de naam van zijn vrouw steevast in alle registers op verschillende manieren geschreven. Geeske, Geesken, Tillig, Tillich, Tillick, Tilligh en zelfs Tulligh, het kan niet op. Hendrik geeft bij de doop van zijn zoon Barent zijn naam op als Johan Gerard Blom, een goede verwijzing naar zijn eigen doopnamen.

Hendrik, die inmiddels in Doetinchem is gaan wonen, is van beroep loodgieter en leidekker en maakt snel naam, zijn bedrijf werd gevestigd in de hoofdstraat van Doetinchem, de Hamburgerstraat. Volgens het boekje "Hamburgerstraat zakelijk bekeken" van A.K. Kisman is het zelfs het oudste gevestigde bedrijf in deze winkelstraat. Veel kerken en belangrijke gebouwen in de omgeving zijn voorzien van lei door deze ondernemer. Denk daarbij aan de Catharinekerk in Doetinchem en de kerk van Zelhem. Beide zijn voorzien van het loodgieters loodje, waaruit blijkt dat de firma Blom & zoon het werk naar behoren hebben geklaard. Vanaf 1806 staat hij officieel ingeschreven als loodgieter bij de gemeente Doetinchem, de akte hiervan is te zien in de persoonlijke web pagina van Hendrik. Aanvankelijk deed Hendrik zijn werk nog voor fl.0,90 per dag, maar een vakman kan al snel meer vragen voor zijn diensten. Enkele zonen van Hendrik bekwamen zich ook in het vak, er zouden daarna zelfs nog vier generaties volgen die zich als loodgieter, leidekker of gelijksoortig beroep vestigen. Tot augustus 1985 was er nog een winkel in de Hamburgerstraat in gebruik door nazaten van deze Hendrik. Deze woning/winkel was al in 1823 aangeschaft voor het kapitaal van fl. 500,=. Begin vorige eeuw begon de familie Blom zich toe te leggen op het conserveren van groenten in blik, aanvankelijk ging dit nog in de keuken op de Hamburgerstraat maar dit bleek al snel te klein. Er ontstond een grote fabriek aan de Wijnbergseweg in Doetinchem, Conserven Blom, die vanaf 1904 een steeds grotere productie draaide. In topjaren werd zelfs een productie van 160.000 blikken doperwten gehaald! Er is veel meer te lezen over deze fabriek en er zijn foto's beschikbaar op de link: Conserven Blom. In 1970 is de fabriek overgenomen door de firma Hak.

Het lijkt er op dat de familiegeschiedenis van de Blommen een grote successtory is, niets is minder waar. In de genealogie komen we tot twee maal toe een faillisement tegen en in het streekarchief van Arnhem is een imposant strafdossier te vinden over Michiel Blom, zoon van bovengenoemde Hendrik, die zich schandelijk heeft misdragen. Een uittreksel van dit dossier treft u hier aan.

De familie Blom is een ondernemende familie. De op een na oudste zoon van Hendrik, Barent staat nog als loodgieter bekend, maar zoon Johannes Bernardes wordt landbouwer en ook hierna zouden er enkele generaties het boerenbedrijf blijven uitoefenen. Daarnaast treffen we nu nog een tweetal regionaal bekende architecten, een aannemer, een kunstenaar, een ingenieursbureau, een eigenaar van een notenwinkel en een cafe eigenaar in de stamboom aan. Van de kunstenaar Leen Blom zijn nog diverse kunstwerken te bewonderen in het straatbeeld van Den Haag. U ziet enkele werken op zijn persoonlijke pagina staan.

In deze zelfde tak van Barent Blom wordt de zoon van Johan Blom, Hendrik Gerhard zelfstandig kruidenier in Varsseveld. Henri specialiseert zich in de handel in koloniale waren, zoals thee, koffie en specerijen en geeft ondertussen nog enkele ansichtkaarten uit van de gemeente Varsseveld. Op jonge leeftijd overlijdt Henri, zijn zoon Hendrik Gerhard Elias start in april 1932 Assurantiekantoor Blom. Nu drie generaties later is dit kantoor nog steeds gevestigd in Amersfoort. Deze wordt gerund door weer een Hendrik Gerhard Elias. De naam Hendrik blijft daarmee door de eeuwen heen gaan.

Het ondernemende karakter van de Blommen vinden we ook terug in het feit dat diverse familieleden de stap tot emigratie hebben genomen. Begin vorige eeuw zien we al een diverse Blommen naar Batavia, Ned. Indie vertrekken. Midden vorige eeuw zien we daarnaast enkele personen zich definitief vestigen in Duitsland, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Namibie en Australie.

Toch zijn er nog voldoende Blommen over gebleven. Volgens onderstaand kaartje uit 1993 waren er destijds 6259 telefoon aansluitingen op naam van Blom. Gelukkig is dat niet allemaal familie....

Tijdens een volkstelling in 1947 waren er 9593 personen die de naam Blom droegen in Nederland, deze waren als volgt verdeeld over de provincie's en grote steden:

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen, met tussen haakjes het aantal familieleden van ons.

Groningen 150                         Friesland 288                               Drenthe 93                               Overijssel 401 (2)
Gelderland 1044  (61)            Utrecht 699  (23)                          Noord-Holland 2746*  (3)       Zeeland 112
Zuid-Holland 3100*  (57)       Noord-Brabant 696 (4)                Limburg 264

* Inclusief:                             Amsterdam 1002  (31)                   Den Haag 663  (14)                  Rotterdam 893 (2)

Zoals goed te zien is zijn er veel Blommen in Amsterdam gevestigd. In juni 2005 zijn een stuk of dertig familieleden terug gevonden die in Amsterdam woonden. Een familie kreeg in bijna 16 jaar tijd maarliefst 13 kinderen, op die manier gaat het natuurlijk wel erg hard..... Daarnaast is Gelderland naar verhouding goed voorzien van de familienaam Blom. In het archief van Doetinchem is terug te vinden dat er periodes zijn geweest waarin alle Blommen in de stad familie van elkaar waren.

In oktober 2007 waren er totaal 617 personen opgenomen in de familie genealogie, al deze mensen zijn als Blom geboren of zijn gehuwd (of samenwonend) met een mannelijke Blom. Van deze 617 personen zijn er nu nog zo´n 248 in leven. De geografische verdeling op basis van onze genealogie is als volgt:

Geboren in:

Amsterdam                                   108 personen
Doetinchem                                    88 personen
Gorinchem                                      43 personen
Den Haag                                       43 personen
Zutphen                                          25 personen
Hengelo (gld)                                24 personen  
Kleef                                              19 personen
Breda                                             19 personen
Amersfoort                                     15 personen
Arnhem                                           11 personen

Overige plaatsen in Nederland      156 personen
Overige plaatsen Buitenland            60 personen  

Amsterdam is dus zwaar vertegenwoordigd met zo´n 17% van alle Blommen en Doetinchem is ook goed vertegenwoordigd met 14%. Vooral in het verleden lag het zwaartepunt in Doetinchem, momenteel wonen er relatief veel Blommen in Den Haag, terwijl in de vorige eeuw Amsterdam goed vertegenwoordigd was.

Bij een recente telling is een overzicht gemaakt van d emeest voorkomende familienamen in Nederland. Het zal duidelijk zijn dat de Jong (1) Jansen (2) en de Vries (3) de meest voorkomende namen zijn. De naam Blom doet het met een 49e plaats echter helemaal niet gek. In 2007 stonden er 15.097 personen in de gemeentelijke basis administratie vermeld die de naam Blom als achternaam dragen.

Maar waar komt nu oorspronkelijk de naam Blom vandaar? De meeste zullen het verband met het woord "bloem" wel hebben geraden, maar het geeft tevens aan dat de oorspronkelijke persoon die deze achternaam aannam mogelijk tuinier was of iemand "met een goed karakter". Er zou ook een Germaanse meisjesnaam Bloma bestaan hebben en een derde mogelijkheid wijst naar het Middelnederlandse woord blomme; meel en dan kom je meer in de buurt van de beroepen molenaar of bakker.

Is Blom dan een typisch Nederlandse naam? Ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen al wonen er naar verhouding nog meer mensen met de naam Blom in Zweden. Per 1.000.000 inwoners zijn er de volgende aantallen Blommen geregistreerd (Dit is overigens gebaseerd op telefoon aansluitingen)

Zweden                       1044
Nederland                     929
Noorwegen                   207
Denemarken                  185
Luxemburg                      51
Australie                         33
New Sealand                  27
Belgie                             26
Canada                           24 

De meeste Blommen zijn te vinden in Amsterdam en Oslo.

Wordt vervolgd!

ga terug naar de homepage