DNA onderzoek naar de familie Blom

In de genealogie wordt er steeds meer gebruik gemaakt van DNA onderzoek. Met een dergelijk onderzoek kunnen bijvoorbeeld familiebanden worden bewezen of juist "bastaard" takken ontdekt worden. Aardiger is echter om te ontdekken waar duizenden jaren geleden onze voorouders vandaan kwamen.

Hoe werkt nu zo iets? Bij mij (Eli Blom) zijn in de zomer van 2008 enkele wangslijmvliesuitstrijkjes afgenomen. Deze zijn in een laborathorium onderzocht en hieruit is DNA geisoleerd. Vervolgens is hieruit een Y chromosonaal DNA profiel vastgesteld. Het Y chromosoon geeft een man door aan zijn zonen, maar niet aan zijn dochters. Aangezien dit generatie op generatie gelijk blijft, is dit een prima onderzoeksmethode. In een enkel geval onstaat er na een aantal generaties fractionele afwijkingen in het DNA, in grote lijnen blijft het DNA echter intact.

Het Y chromosonaal DNA profiel bestaat weer uit twee onderdelen, het haplotype en de haplogroep. Uit het haplotype onderzoek is een reeks van 16 getallen gekomen en deze geven inzicht in de herkomst van onze verre voorouders. De reeks van 16 cijfers zijn vergeleken met een groep van meer dan 60.000 andere deelnemers en op basis hiervan is onze tak ingedeeld in de Haplogroep R1b en de subhaplogroep R1b3. Een subhaplogroep vertoond dus een sterk op elkaar lijkend DNA structuur. Onze subhaplogroep wordt ook wel het Atlantic Modal Haplotype genoemd.

Ruim 35000 jaar geleden is deze bevolkingsgroep vanuit midden Afrika, via de Balkan in Spanje terechtgekomen waar zij de laatste ijstijd afwachtten. Daarna verspreiden zij zich over West Europa. Zij omvat het grootste deel van die mensen die we historisch gezien kennen als Keltisch. Traditionele Keltische gebieden zijn Ierland, Wales, Schotland, Cornwall, en Noord Spanje.

De R1b groep heeft in Zuid Engeland een voorkomen van rond 70% en in delen van Engeland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Schotland en Ierland zelfs een frequentie van meer dan 90%. In Nederland kan ongeveer de helft van de inwoners ingedeeld worden in de R1b3 haplogroep.

Op dit kaartje is te zien waar op dit moment veel personen wonen met dezelfde haplogroep.

 

Hoe roder de kleur hoe meer personen. In Ierland zit vrijwel de gehele bevolking in dezelfde haplogroep.

De gegevens van dit DNA onderzoek zijn terecht gekomen in het prachtige boek "Zonen van Adam in Nederland". Dit ruim 400 bladzijde tellende boek is in december 2008 uitgekomen en besteedt anderhalve bladzijde aandacht aan onze familie. De stamreeks van Anthon Blum uit Kleef tot aan mijn zoon Rik Blom uit Amersfoort is in dit boek aangevuld met een aantal foto's, waaronder een afbeelding van ons familiewapen.

Terug naar de homepage