Blom Assurantie Adviseurs

Het verzekeringsvak is diep geworteld in de familie Blom. Het adresboek van Doetinchem meldt eind 1800 al dat Michgiel Wienand naast zijn loodgieterswerk een agentschap heeft van de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekeringen. Ook zijn neef Hendrik Gerhart, die op dat moment in Zutphen woont heeft iets met verzekeringen. Hij was ook loodgieter en had als neven functie het bestuurslidmaatschap van Zieken- en Begrafenisfonds "tot nut van 't algemeen". Het was echter een achterkleinkind van Hendrik Gerhart die het assurantievak voor het eerst als beroep koos.

Op 4 april 1932 start Hendrik Gerhard Elias Blom (Eli) in navolging van zijn broer Joop op een slaapkamer in de Anton Mauvestraat in Amersfoort een assurantiekantoor. Eli krijgt een agentschap van de NV Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht (het huidige ASR) en begint met het afsluiten van overlijdensverzekeringen. Natuurlijk wordt als een van de eerste zijn vrouw een polis aanbevolen met een verzekerd bedrag van fl. 200,=.
        blom stempel2

In de begin jaren worden de premies bij particulieren thuis afgehaald. Het was in die tijd gebruikelijk dat het salaris wekelijks werd uitbetaald en om die reden werden de premies dan ook wekelijks in rekening gebracht. Eli reed op zijn fiets elke week dezelfde route door de stad en de omliggende plaatsen om enkele centen per verzekerde af te halen. De clienten konden er daarbij de klok op gelijk zetten, wanneer Blom aan de bel trok. De premies waren bestemd voor de dooiebus/het dooienfonds, zoals dat in de volksmond heette. Een bijkomend voordeel van het wekelijks langs komen is natuurlijk dat o.a. gezinsuitbreiding niet ongemerkt kon plaatsvinden. Een nieuwe polis voor de dooiebus was dan snel geregeld.

     
Wellicht de eerste advertentie van het assurantiekantoor, in de Amersfoortse Courant van augustus 1932.

briefhoofd blom           blom stempel

Vanaf 1959 begon zoon, Anton Elias Blom (Ton) ook in verzekeringen, hij ging vanaf zijn woonadres in de binnenstad van Amersfoort, de Kortegracht, van start. Twee jaar later werden de bedrijven samengevoegd tot Assurantiekantoor Blom en Zoon. In die tijd werden meer en meer salarissen en huur betaald via bankrekeningen. Het assurantiebedrijf veranderde daarin mee. Premies werden niet meer langs gehaald, de nadruk kwam meer te liggen op het voeren van de administratie en de advisering. In 1969 werden de verzekeringsactiviteiten uitgebreid met een spaaragentschap van de C.D.K. bank. De oprichter van het bedrijf geniet dan al van een welverdiend pensioen.
        

 Een advertentie uit 1966.                                          Hoewel de naam inmiddels achterhaald is, doet deze lichtreclame nog steeds dienst.

  blom verhuizing                

In 1970 werd aan de Leusderweg 37 een winkelpandje gehuurd, een vooruitstrevend idee, wat in die tijd beslist geen gebruikelijke situatie was. Vrijwel alle verzekeringsagenten werkten nog vanuit huis. Ton kreeg op de Leusderweg prima ondersteuning van zijn vrouw Gerie, die administratief veel werk verzette. Met name de afwikkeling van schades berustte vrijwel geheel op haar schouders. Inmiddels werd er gewerkt voor vrijwel alle gerenommeerde verzekeraars, zoals de Utrecht en Holland (nu ASR) de Nederlanden van 1845 (Nationale Nederlanden) Ago en Ennia (beiden Aegon) en Nog de Jongh (Reaal). Op dat moment zijn alle leerlingen van alle Christelijke basisscholen van Amersfoort collectief verzekerd via Assurantiekantoor Blom. Hoewel de assurantiewinkel een succes is, is het niet praktisch dat de winkel wat verder van huis ligt. De aanschaf van een woon/winkelpand aan de Vermeerstraat 80 in 1971 was dan ook een logisch vervolg.

blom vermeerstraat     blom pen

De zaken gaan zodanig goed dat uitbreiding met personeel noodzakelijk is. Vanaf 1974 zijn er steeds enkele administratieve krachten in dienst. In dit jaar introduceert het kantoor het in Amersfoort inmiddels bekende rode logo, afgezien van een kleine facelift is dit logo nog steeds ongewijzigd in gebruik.

                                                                                                    blom ass   

In de tachtiger jaren wordt er prominent aan de weg getimmerd. Zo zijn er enkele jaren stands ingericht op de braderie van de Keistadfeesten, wordt er meegedaan met de keistad optocht met een heuse praalwagen en is er een prijsvraag uitgeschreven. Bij deze prijsvraag is het de bedoeling om de schade te schatten aan een auto die voor de deur van het kantoor stond. Een moeilijke taak, zou later blijken. In 1987 treedt de derde generatie toe tot het bedrijf. Hendrik Gerhard Elias Blom (Eli) is aanvankelijk in loondienst maar na twee jaar wordt hij medevennoot. Gelijktijdig doet de eerste computer zijn intrede. Handmatig worden de gegevens van circa 2000 relaties ingevoerd met vele duizenden polissen. Het betreft hier voornamelijk particuliere relaties, waarbij de doelstelling is hoge service te verlenen om een langdurige relatie aan te gaan. Inmiddels zijn er vele families meerdere generaties lang verzekerd bij het kantoor.

                                           blom kantoor

Op 1 januari 1997 wordt al het oude briefpapier in de prullenbak gegooid, er wordt een nieuwe naam geintroduceerd; voortaan heet het bedrijf Blom Assurantie Adviseurs. In dat jaar staakt Gerie Blom haar werkzaamheden, zij heeft dan al duizenden schades behandeld en jaren lang de financiele administratie gevoerd. Tevens wordt dat jaar het 65 jarig jubileum gevierd, het feest wordt groots aangepakt met een helicoptervlucht voor een groot aantal relaties. Ook de pers besteedt er aandacht aan:
blom helicopter

Een jaar later trekt Ton Blom zich officieel terug uit het kantoor en neemt afscheid met een druk bezochte receptie in het Berghotel. Sindsdien werkt hij nog elke week 1 dag ter ondersteuning. Vlak voor de eeuwwisseling heeft het kantoor een metamorfose ondergaan. De gehele beneden verdieping is opnieuw opgetrokken en klaargestoomd voor de volgende eeuw. Met de ruime bureau's en veel lichtinval is het nu prettig werken.

    kantoor Blom   

In 2001 is de website in de lucht gekomen vanaf 2002 heeft het kantoor een belangrijke klant erbij: Sinterklaas! De gehele intocht in Amersfoort en alle aanverwante zaken tijden de Sinterklaas periode zijn verzekerd bij Blom Assurantie Adviseurs. Ziet u dus ooit een piet met een arm in het gips, dan weet u dat de schadeclaim bij Blom ligt......

blom sint

Op 4 april 2007 bestond het kantoor 75 jaar, een gebeurtenis waar in de pers ruim aandacht aan besteed werd. Zowel vakbladen, als het Algemeen Dagblad en de plaatselijke reclame bladen plaatsten een artikel met foto. Hier kunt u een van de artikelen bekijken, in PDF. Zakelijke relaties in Amersfoort kregen ter gelegenheid van het jubileum een fles wijn aangeboden met een foto van de oprichter op het etiket.
                                        

Terug naar de genealogie tussen